video Giai điệu Tổ quốc - Biểu diễn Trung tâm S-Musicvideo Dạy hát: Suger - HV Tâm Duvideo Tình em - Đào Tiến Lợivideo Dấu chân phái trước - Biểu diễn Trung tâm S-Musicvideo Hoa Sữa - HV Thu Trangvideo Tháng năm nhớ Bác - Đào Tiến Lợivideo Truyền thuyết Hồ Gươm - Đào Tiến Lợivideo Dạy hát: Đứa bé - HV Phạm Thảovideo Học thanh nhạc - HV Tâm Duvideo Luyện thanh nhạc cơ bản